Bestcloudfor.me teknoloji firmasında Product Owner olarak çalışmaktayım. Bu yazımda sizlere Professional Scrum Master (PSM1) sertifikası sınavına nasıl hazırlandığım ve bu süreçteki tecrübelerimden bahsedeceğim.

Scrum sertifikası veren iki kuruluş bulunuyor; bunlardan biri Scrum.org ve diğeri Scrum Alliancedir. Ben ise Scrum.org’dan alınabilecek Scrum Master sertifikaları ile ilgili bilgi vereceğim.

Scrum.org’dan alabileceğiniz aşağıdaki gibi üç adet Scrum Master sertifikası bulunuyor.

  • PSM I — Professional Scrum Master I
  • PSM II — Professional Scrum Master II
  • PSM III — Professional Scrum Master III

Sizlere PSM I sertifikasını almadan önceki sınava hazırlık sürecimden bahsetmek isterim.

Öncelikle belirtmek isterim ki biz Bestcloudfor.me olarak biz Scrum ve Kamban’ın…


Bestcloudfor.me teknoloji şirketinde Product Owner olarak çalışmaktayım. Bu yazımda sizlere bir çeviklik benimseme modeli olan Shu Ha Ri nedir ve scrum ile nasıl bir bağlantısı var bunları anlatmak istiyorum.

Öncelikle çıkış noktamdan bahsetmek isterim; agile ve scrum ile bire bir olarak etkileşim içinde olmam Bestcloudfor.me ile başladı. Daha önceleri ders kitaplarımızda ya da konferanslarda duyduğum bu kelimeleri artık bizzat iş hayatımda uyguluyordum. Tabi biz Bestcloudfor.me olarak Scrumban ile ilerliyoruz ama ben scrum ve kamban’ın bir kombinasyonu olan bu işleyişi daha derinden öğrenmek ve içselleştirmek istedim. Scrum nedir? Kanban nedir? Aralarında nasıl farklar vardır? Bir yandan halihazırda scrumban’ı uygularken bir yandan…


Merhabalar,

Bestcloudfor.me şirketinde Product Owner olarak çalışmaktayım. Bu yazımda sizlerle topluluk önünde nasıl konuşacağız, daha etkili bir konuşma için nelere dikkat edebiliriz gibi konularda yapmış olduğum araştırmaların sonuçlarını paylaşacağım.

Öncelikle neden bu konuyu seçtiğimle başlamak isterim; biz Bestcloudfor.me olarak teknoloji üreten bir firmayız. İçinde bulunduğumuz dünyanın hızına yetişebilmek için her gün yeni şeyler öğreniyor ve kendi içimizde de bu bilgileri “tech talks” adı altında düzenlediğimiz etkinliklerde birbirimizle paylaşıyoruz.Bu etkinliğin bir diğer amacı ise bilgiyi karşıya aktarma konusunda kendimizi geliştirmiş olmaktır. …


Hi, I am Döndü from Bestcloudfor.me which is a technology company. I am working as a Product Owner. Here I want to mention how we can prepare project documentation.

Before starting the exact point of how to do it, firstly I want to talk about what is it briefly.

What is the documentation?

When we talk about the documentation, many ideas come up with your mind because we use documentation in many areas. We use the documentation in our school homework, for our staff at work, for our project when we present to our stakeholders, etc.

The first mean of documentation came to the…


Merhabalar,

Bestcloudfor.me teknoloji firmasında Product Owner olarak çalışıyorum. Bu yazımda sizlere teknoloji sektörüyle yayılmaya başlayarak şirket içindeki tüm departmanların kullanımına geçen Agile’dan bahsediyor olacağım.

Biz de Bestcloudfor.me olarak süreçlerimizi yönetmek için bir agile methodu olan scrumban’ı uyguluyoruz. Kısaca bahsetmek gerekirse projelerimiz için Backlog’umuzu oluşturup her hafta sprint planlama toplantılarımızda verdiğimiz story pointler üzerinden task atamalarımızı yaparak planlamamızı yapıyoruz.

Sprint’imizi koşarken product owner, team lead ve teknik ekipten oluşan takım üyeleri olarak her sabah daily adında 15 dakikalık toplantılarla dün ne yaptık, bugün ne yapacağız ve bizi blocklayan bir konu/kişi var mı birbirimize aktarım yapıyoruz. …

Döndü Özlü

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store